METAPLIM4U.COM

רשת המטפלים​
הרשת מחויבת הן כלפי הגולש והן כלפי המטפל, מלבד פרסום, תיווך ותפעול האתר ,לפעול ללא-ליאות ליצירת סביבת עבודה שבה הגולש והמטפל יוצאים נשכרים ושבעי רצון​
​הרשת תקים דף פייסבוק עסקי לכל מטפל ללא תשלום שינוהל ע"י המטפל והרשת
המטפל לא ישלם דמי זיכיון על בלעדיות האזור הגאוגרפי שלו כפי שייקבע ע"י הרשת בתאום אתו​
הרשת לא מתחייבת למחיר הזול ביותר שקבע המטפל​ אך תעשה כל שניתן שהמטפל יגבה מחירים הוגנים
הרשת מאמינה שלקוחות יבחנו את המחירים וגם המחיר יהווה פרמטר בשיקול דעתם אם להשתמש בשרותי המטפל
הרשת אינה אחראית על התחייבויות הספק והלקוחות וכל סכסוך חס וחלילה ביניהם​
הקניון יטמיע באתר אפליקציה באמצעותה ניתן יהיה לרכוש השרות וביצוע תשלום באמצעות כרטיס אשראי
מעבר לביטוח של חברות האשראי יהיה הספק חייב בביטוח הגנת הצרכן​
במידה ותהיינה תלונות על מטפלים ובמידה וביקורת לקוח סמוי תהה זהה יוצא המטפל מהרשת
בכל מקרה הרשת רשאית להוציא את המטפל ממנה בכל עיתוי שתמצא לנכון ובמקביל ייסגר דף הפייסבוק שהוקם ע"י הרשת

אמנת שרות וקוד אתי

לסיכום

​אנו מאמינים ששיתוף פעולה בין המטפלים הרשת והלקוחות, ועמידה בתנאי אמנת השרות והקוד האתי יגרמו ללקוחות לחזור למטפלים לקבלת שרותים באופן מתמשך
בהצלחה לכולנו במיזם התומך בצרכנות נבונה

כאן נפרט את כל תנאי ההסכם בין המטפל , הרשת והלקוח

המטפל נותן השרותים

  המטפל יפרסם את מחיר השרותים שהוא מספק לפני הנחה ואחרי הנחה בשיעור 10% כולל מע"מ
יודגש כי ספק מתחייב לפעול עפ"י חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנותיו

​המטפל לא ישלם עמלה לרשת בגין עסקאות שבוטלו עפ"י החוק ויהיה חייב להוכיח לרשת כי העסקה בוטלה
המטפל לא ישלם דמי זיכיון על בלעדיות האזור הגאוגרפי שלו כפי שייקבע ע"י הרשת בתאום אתו

מטפל יכול לסיים התקשרותו תוך הודעה של 48 שעות מעיתוי סיום ביצוע העסקאות שהופנו ע"י הרשת
על המטפל לתת מענה לפניות הגולשים המופנים ע"י הרשת תוך 24 שעות - ​יום עסקים
במקרה שהלקוח לא שבע רצון מהטיפול, יש לברר מולו את הסיבה ולפעול ככל הניתן לשביעות רצונו ולהעניק לו חווית רכישה ושירות נעימה
מטפל שלא יספק במועד שקבע עם הלקוח את הטיפול יהיה חייב להחזיר התשלום של הלקוח לבקשתו
מעבר לביטוח של חברות האשראי יהיה המטפל חייב לבטח ביטוח הגנת הצרכן
יודגש שעלויות הכרוכות בסליקת כרטיס האשראי העומדים בתקני הבטיחות, תשולמנה ע"י המטפל
האינטרס המשותף למטפל ולרשת ש​הלקוחות יחזרו לקבל שרות ולשמר אותם ולגרום לכך שיביעו שביעות רצון במשוב שיפורסם ברשת ודף
הפייסבוק העסקי שיוקם ע"י הרשת וינוהל ע"י המטפל והרשת​
המטפל יעביר עמלת מפנה לרשת מהטיפול הראשון ובמשך כל הטיפולים העתידיים של אותו לקוח5% כולל מע"מ
מטפלים שלא יעמדו בתנאים ירשמו ברשימה שתפורסם באתר לאחר שהוצאו מהרשת
​​דבר זה נועד להחליף קנס כספי
על כל ספק לרכוש שרות מסופון וירטואלי שבאמצעותו הלקוח ישלם על השרותים עם כרטיס אשראי מכל סוג שהוא
בצע הזמנה באמצעות הקישור הבא
59 ש"ח לחודש
בשדה כרטיסי אשראי לבחור
150 ש"ח התקנה חד פעמית
​הספק ישלם לחברת האשרי 2.2% עמלה
https://secure.cardcom.co.il/e/OFO/
לך לספק אשראי
לסמן אין לי חשבון מעונין שתפתחו עבורי upay
ולא לשכוח לסמן קראתי ואישרתי התקנון

מגיע מחיר מסובסד ע"י דוד אברמוב
לעבודה עם כול כרטיסי האשראי בחיבור מיידי - 03-8008729 www.upay.co.il ליופיי פיננסים בע"מ
סוכם עם
שחר אילון

הרוקמים 26 , בניין B מרכז עזריאלי, חולון
מנהל מכירות
קארדקום בע"מ
נייד: 054-3324911
www.cardcom.co.il
משרד: 03-9436100

הלקוח

הגולש באתר המזמין מוצרים מקבל על עצמו את תנאי אמנת השרות​, הלקוחות יתבקשו לתת משוב על מנת שהקניון יפיק לקחים ולא יחזיק במטפל
 שהביקורת עליהם שלילית
במקביל יודע הלקוח שמתבצעת באופן מדגמי ביקורת לקוח סמוי ע"י הרשת
הלקוח מודע שאין התחייבות כלשהי למחיר הזול ביותר, יחד עם זאת פועלת הרשת לקבל מטפלים עם המלצות ותעודות הסמכה מקצועיות