METAPLIM4U.COM

ברוכים הבאים לרשת נותני השרותים הזכיינים בתחום הרפואה המשלימה וטיפוח היופי
היזם הינו דוד אברמוב הידוע במיזמים עסקיים שונים שכולם משולבים במיזמים חברתיים שייסד בארץ ובעולם
ראו את אתר האינטרנט 
DAVID-AVRAMOV.COM
הקונספט של הרשת לאגד נותני שרותים מקצועיים שחייבים לעמוד בקוד אתי של שרות ללקוחות במחירים סבירים
כל לקוח המגיע באמצעות הרשת מודיע זאת לנותן השרותים ומקבל 5% הנחה מהמחירון בנוסף למבצעים
הרשת מסתפקת בדמי ניהול ושיווק בסך 5% מהתקבולים מהלקוח
 כל נותן שרותים זכיין אינו משלם דמי זכינות ומקבל דף פייסבוק עסקי בו הוא והרשת מנהלים של הדף ותחזוקת הדף נעשית במשותף ללא עלות
כל הזכיינים יעברו מעט לעת ביקורת לקוח סמוי  ע"י חברה חיצונית המספקת מיקור חוץ בכל תחומי הביקורת בבעלות דוד אברמוב
CONSTRUCTIVE-AUDIT.COM
וכמו כן אנו נפרסם משובים
בכל דף פייסבוק יתנו הלקוחות ביקורת שעל פיה הנהלת הרשת תבחן המשך הזכיון או לאוו
השילוב של ביקורת לקוח סמוי וסקר שביעות הרצון של הלקוחות בדפי הפייסבוק של נותני השרות יהווה ציון משוקלל שכל לקוח פוטנציאלי יוכל לקבל החלטה אם יפנה לנותן השרותים